Napisałem tę stronę przede wszystkim dla własnej wygody, aby w codziennym użytkowaniu skrócić sobie czas potrzebny na zalogowanie się do interesujących mnie serwisów i stron internetowych.

I wrote this page primarily for their own convenience, to everyday use in a shorter time needed to log in to me interesting websites and web pages.

Usługi / Services


Strony internetowe pomagające nam w codziennym życiu.

Websites that help us in everyday life.

Google
blaster.pl
Pogodynka
Lotto
Allegro
MPK-Łódź
Operator sieci Plus GSM
Ogłoszenia nieruchomości - mieszkania bez pośredników.
Operator sieci T-Mobile GSM
Operator sieci Play GSM
Wikipedia
SZKOŁA NAUKI JAZDY KRYSTYNA GRYGLAS

Serwisy społecznościowe / Social websites


Serwisy społecznościowe to serwisy, których każdy użytkownik może stworzyć własny profil.
Służą one głównie zwiększeniu poczucia przynależności do grupy społecznej.

Social networks are websites that any user can create their own profile.
They mainly serve to increase the sense of belonging to a social group.

Facebook
YouTube
MySpace
Twitter
MyHeritage
Tinder

Banki / Banks


W pewnej chwili zostaliśmy zmuszeni do korzystania z tych instytucji w życiu codziennym.
Zajmują się one zabieraniem nam pieniędzy.
Jeżeli nie potrafimy zaoszczędzić odpowiednich sum jesteśmy zmuszeni do wzięcia kredytu (pamiętajmy, że możemy się targować co do kosztów tego kredytu). Banki to nic innego jak sklepiki mające w ofercie np. bułeczki, jeżeli stwierdzimy że są one nieświeże lub niesmaczne w którymś ze sklepów/banków poszukajmy świeżych i smacznych w innym sklepie.

At one point, we were forced to use these institutions in everyday life.
They take away our money.
If we can not save the appropriate sums, we are forced to take a loan (remember that we can bargain about the cost of this loan). Banks are nothing more than shops offering, for example, scones, if we find that they are stale or tasteless in one of the stores/banks, look for fresh and tasty in another store.

Banki / banks

Powrót na początek / Back to Top